Ochrana osbních údajů

1. Zodpovědný za zpracování dat

Sulzer GmbH

FN 393205v

Spitaler Weg 7

3451 Streithofen

Telefoní číslo: +43 664 884 70 780

E-Mail: office@sulzer-gmbh.com

Společnost Sulzer GmbH zastupuje její generální ředitel Thomas Sulzer.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován, protože to zákon nevyžaduje.

2. Osobní údaje

My, společnost Sulzer GmbH, získáváme, zpracováváme a používáme vaše osobní údaje pouze s vaším souhlasem nebo na základě vašeho pověření či objednávky pro účely, na kterých jsme se s vámi dohodli, nebo pokud existuje jiný právní základ v souladu s DSGVO; děje se tak v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů a občanského práva.

Získáváme pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění a zpracování našich smluvně dohodnutých služeb nebo které jste nám dobrovolně poskytli. V případě firemních zákazníků jsou kromě údajů o zákaznících shromažďovány také osobní údaje v podobě kontaktních údajů kontaktní osoby ve firmě.

Osobní údaje jsou všechny údaje, které obsahují individuální podrobnosti o osobních nebo faktických okolnostech, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, věk, pohlaví, videozáznamy, fotografie, hlasové záznamy osob a biometrické údaje, například otisky prstů.

Pokud nás kontaktujete písemně, telefonicky, prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách nebo e-mailem, uložíme vámi poskytnuté údaje pro účely kontaktování nebo zpracování vašeho dotazu a pro případ dalších dotazů.

3. Poskytování informací a mazání

Jako zákazník nebo obecně jako subjekt údajů máte kdykoli právo na informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů, jakož i právo na opravu, přenos údajů, námitku, omezení zpracování a zablokování nebo vymazání nesprávných nebo nepřípustně zpracovávaných údajů.

Pokud dojde ke změně vašich osobních údajů, informujte nás o tom. 

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas s použitím svých osobních údajů. Svou žádost o informace, výmaz, opravu, námitku a/nebo přenos údajů můžete zaslat na adresu společnosti Sulzer GmbH uvedenou v bodě 1 tohoto prohlášení.

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů námi porušuje platné právní předpisy o ochraně osobních údajů nebo že vaše nároky na ochranu osobních údajů byly porušeny jiným způsobem, máte možnost podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. V Rakousku je k tomu příslušný úřad pro ochranu osobních údajů.

4. Bezpečnost dat

Vaše osobní údaje jsou chráněny prostřednictvím vhodných organizačních a technických opatření. Tato opatření se týkají zejména ochrany před neoprávněným, nezákonným nebo náhodným přístupem, zpracováním, ztrátou, použitím a manipulací.

Přestože se snažíme vždy zachovávat přiměřeně vysokou úroveň náležité péče, nelze vyloučit, že informace, které nám sdělíte prostřednictvím internetu, mohou být shlédnuty a použity jinými osobami.

Vezměte prosím na vědomí, že proto neneseme žádnou odpovědnost za zveřejnění informací v důsledku chyb v přenosu dat, které jsme nezpůsobili, a/nebo neoprávněného přístupu třetích stran (např. hacknutí e-mailového účtu nebo telefonu, odchytávání faxů).

5. Použití údajů

Údaje, které nám poskytnete, nebudeme zpracovávat k jiným účelům, než na které se vztahuje objednávka u nás učiněná nebo váš souhlas či jiné ustanovení v souladu s DSGVO.

6. Předávání údajů třetím stranám

Za účelem vyřízení vaší objednávky může být také nutné předat vaše údaje třetím stranám (např. subdodavatelům atd.) nebo úřadům. Vaše údaje budou předávány pouze na základě DSGVO, zejména za účelem vyřízení vaší objednávky nebo na základě vašeho předchozího souhlasu.

Někteří z výše uvedených příjemců vašich osobních údajů se nacházejí mimo vaši zemi nebo tam vaše osobní údaje zpracovávají. Úroveň ochrany údajů v jiných zemích nemusí být stejná jako v Rakousku. Vaše osobní údaje však předáváme pouze do zemí, u kterých Komise EU rozhodla, že mají odpovídající úroveň ochrany údajů, nebo přijímáme opatření, která zajistí, že všichni příjemci mají odpovídající úroveň ochrany údajů, například uzavřením standardních smluvních doložek (2010/87/EU a/nebo 2004/915/EC).

7. Ukládání dat

Údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytné k plnění našich smluvních nebo zákonných povinností a k obraně proti případným nárokům z odpovědnosti.

8.  Soubory protokolu serveru

Za účelem optimalizace těchto webových stránek z hlediska výkonu systému, uživatelské přívětivosti a poskytování užitečných informací o našich službách poskytovatel webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. souborů protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o adresu internetového protokolu (IP adresu), nastavení prohlížeče a jazyka, operační systém, odkazující URL, poskytovatele internetových služeb a datum/čas.

Tyto údaje se neslučují se zdroji osobních údajů. Vyhrazujeme si právo tyto údaje zpětně zkontrolovat, pokud zjistíme konkrétní náznaky nezákonného použití.